Eldrerådet

Innkalling

Sakskart Eldrerådet Bydel Stovner 18.01.16 nytt (PDF 111KB)

Protokoll

Protokoll eldrerådet Bydel Stovner 18. januar 2016 (PDF 58KB)

Saker til behandling

Sakskart Eldrerådet Bydel Stovner 18.01.16 (PDF 2,3MB)

SakTittel
1/16
Protokoll Eldrerådet Bydel Stovner 30.11.2015
2/16
Protokoll møte i Bydelsutvalget Stovner 10.12.2015
3/16
Årsrapport Stovner Eldreråd 2015
4/16
5/16
6/16
Rapportering på bruk av trivselsmidler
7/16
8/16
9/16
10/16
Forhold knyttet til drift av Vestlisvingen 196
11/16
Konstituering av Stovner Eldreråd 2015-2019
12/16
Nøkkeltall 31.12.2015
13/16
Orienteringssaker

Tid og sted

Dato

Mandag 18. januar 2016

Tid

klokken 13:30

Tilleggsinformasjon

Bydelssalen, Karl Fossums vei 30

Sted