Innkalling

Sakskart Eldrerådet Bydel Stovner 18.01.16 nytt (PDF 111KB)

Protokoll

Protokoll eldrerådet Bydel Stovner 18. januar 2016 (PDF 58KB)

Saker til behandling

Sakskart Eldrerådet Bydel Stovner 18.01.16 (PDF 2,3MB)

SakTittel
1/16
Protokoll Eldrerådet Bydel Stovner 30.11.2015
2/16
Protokoll møte i Bydelsutvalget Stovner 10.12.2015
3/16
Årsrapport Stovner Eldreråd 2015
4/16
5/16
6/16
Rapportering på bruk av trivselsmidler
7/16
8/16
9/16
10/16
Forhold knyttet til drift av Vestlisvingen 196
11/16
Konstituering av Stovner Eldreråd 2015-2019
12/16
Nøkkeltall 31.12.2015
13/16
Orienteringssaker

Tid og sted

Dato

Mandag 18. januar 2016

Tid

klokken 13:30

Tilleggsinformasjon

Bydelssalen, Karl Fossums vei 30

Sted