Tid og sted

Dato

Mandag 27. februar 2017

Tid

klokken 13:30

Tilleggsinformasjon

Bydelssalen, Karl Fossums vei 30

Sted