Bydelsutvalget

Protokoll

Protokoll møte i Bydelsutvalget Stovner 10.12.2015(1) (PDF 104KB)

Saker til behandling

Sakskart Bydelsutvalget Bydel Stovner 10.12.2015 (PDF 6,2MB)

SakTittel
96/15
Protokoll fra bydelsutvalgets møte 12.11.2015
97/15
98/15
99/15
100/15
101/15
Valg av representanter til Stovner Eldreråd og Råd for funksjonshemmede 2015-2019
102/15
103/15
Forslag til reglement for politiske organer 2015-2019
104/15
105/15
Søknad om salgsbevilgning - Rema 1000 Haugenstua
106/15
Orienteringssaker

Tid og sted

Dato

Torsdag 10. desember 2015

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Bydelssalen, Karl Fossums vei 30

Sted