Stovner bydelsutvalg

Hva er Bydelsutvalget?

Bydelens øverste folkevalgte organ med 15 medlemmer. Hvert fjerde år er det direktevalg til bystyret og til bydelsutvalget.

  • Bydelsutvalget har vedtaksmyndighet i alle saker som kommer til politisk behandling
  • Bydelsutvalget har ansvar for de desentraliserte kommunale oppgavene.
  • Bydelsutvalget vedtar budsjett og økonimiplan og fører tilsyn og kontroll med bydelsadministrasjonen og tjenestene som utføres der.
  • Bydelsutvalget vedtar medlemmer i komiteer, utvalg og medvirkningsråd i bydelen.

Medlemmer logger seg inn via Acos møteportal: moteportal.oslo.kommune.no/BYD/
Meld i fra hvis du som medlem har problemer med innlogging i møteportalen.

Medlemmer melder endring i personinfo til politisk sekretariat

Saker og møter i bydelsutvalget

Tidligere møter

Møter fra 2015-2018

Det nye bydelsvalget etter valget 2023

konstituerte seg 26.10.2023, og nå begynner jobben for de nye medlemmene:

Medlemmer

Nawaz, Rashid

Nawaz, Rashid (Arbeiderpartiet)

Leder av Stovner arbeidsutvalg
Leder av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Braserudhaget, Håvard (Høyre)

Nestleder av Stovner arbeidsutvalg
Nestleder av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner helse- og sosialkomite
Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Varamedlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite
Engebretsen, Håvard (AP)

Engebretsen, Håvard (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Stovner arbeidsutvalg
Medlem av Stovner bydelsutvalg
Leder av Stovner miljø- og byutviklingskomite
Ajanth, Akilina Wimalarasan

Ajanth, Akilina Wimalarasan (Arbeiderpartiet)

Medlem av Stovner arbeidsutvalg
Medlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Varamedlem av Stovner råd for personer med funksjonsnedsettelse
Mohammed, Shuayb Yassin

Mohammed, Shuayb Yassin (Arbeiderpartiet)

Medlem av Stovner bydelsutvalg
Nestleder av Stovner helse- og sosialkomite
Nordengen, Anne Karima

Nordengen, Anne Karima (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Stovner arbeidsutvalg
Medlem av Stovner bydelsutvalg
Nestleder av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Melhus, Kai Magne

Melhus, Kai Magne (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Stovner arbeidsutvalg
Medlem av Stovner bydelsutvalg
Medlem av Stovner helse- og sosialkomite
Upadhyay, Ombir

Upadhyay, Ombir (Fremskrittspartiet)

Medlem av Stovner arbeidsutvalg
Medlem av Stovner bydelsutvalg
Leder av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Nielsen, Henriette

Nielsen, Henriette (Høyre)

Varamedlem av Stovner arbeidsutvalg
Medlem av Stovner bydelsutvalg
Medlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite
Haugestøl, Jenny Schou

Haugestøl, Jenny Schou (Høyre)

Medlem av Stovner bydelsutvalg
Nestleder av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Iversen, Rune

Iversen, Rune (Høyre)

Varamedlem av Stovner arbeidsutvalg
Medlem av Stovner bydelsutvalg
Nestleder av Stovner helse- og sosialkomite
Zaeem, Sammia Naz

Zaeem, Sammia Naz (Rødt)

Observatør av Stovner arbeidsutvalg
Medlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Varamedlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite
Afsar, Mehtab

Afsar, Mehtab (Rødt)

Observatør av Stovner arbeidsutvalg
Medlem av Stovner bydelsutvalg
Medlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Mohamed, Rahma

Mohamed, Rahma (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Stovner arbeidsutvalg
Medlem av Stovner bydelsutvalg
Medlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Ludt, Tore

Ludt, Tore (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Stovner arbeidsutvalg
Medlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner eldreråd
Leder av Stovner helse- og sosialkomite

Slette, Anita (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Stovner arbeidsutvalg
Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner helse- og sosialkomite
Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite

Halvorsen, Glenn (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Medlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite

Svendsen, Tobias (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Leder av Tilsynsutvalg for Haugenstua og Stigenga dagsenter

Eliassen, Jan Erik (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite

Berggraf, Benjamin (Høyre)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Medlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite

Rasmussen, Geir Thomas (Høyre)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Nestleder av Stovner miljø- og byutviklingskomite

Haug, Henrik (Høyre)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg

Rodwal, Sabawoon (Høyre)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner helse- og sosialkomite
Vendsbo, Vera (H)

Vendsbo, Vera (Høyre)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Medlem av Stovner helse- og sosialkomite
Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Leder av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Sheikh, Aamir Javed (Høyre)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg

Wright, Marit M (Høyre)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner helse- og sosialkomite
Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Varamedlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite
Hibout, Naima (Ap)

Hibout, Naima (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Nilsen, Anne Green (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Medlem av Stovner helse- og sosialkomite

Larsen, Arne (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite

Bhuyin, Badul (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite

Kristiansen, Heidi (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner helse- og sosialkomite

Sivalingam, Krishnapillai (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner helse- og sosialkomite

Hussain, Usman (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Medlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite

Hasane, Anissa (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner helse- og sosialkomite

Karlstad, Asbjørg (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner helse- og sosialkomite
Varamedlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite

Rasmussen, Atgeirr Flø (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Stovner arbeidsutvalg
Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Nestleder av Stovner miljø- og byutviklingskomite

Odland, Eli Molaug (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite

Jama, Mona (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Kumarasamy, Athithan

Kumarasamy, Athithan (Rødt)

Observatør av Stovner arbeidsutvalg
Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Medlem av Stovner helse- og sosialkomite

Khan, Azizurrehman (Rødt)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Varamedlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite

Hersi, Mohamud Abdirizak (Rødt)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg

Rehman, Raheel (Rødt)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg

Johnsen, Sylvia (Rødt)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Medlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite