Møte i St. Hanshaugen helse- og sosialkomite

Om møtet

Helse- og sosialkomiteen behandler og innstiller på vedtak til bydelsutvalget saker som gjelder psykisk helsevern, skjenkebevillinger, tilbud til funksjonshemmede, sosiale tjenester, sykehjem, tilsynsrapporter, hjemmetjenesten, helse, miljø og forurensing samt TT-tjenesten.

Har du spørsmål til møte ta kontakt: Solveig Thuseth-Berg

Møter i alle folkevalgte organer starter med "Åpen halvtime". Der gis publikum anledning til å stille spørsmål og fremme synspunkter uten debatt.
De som ønsker å holde innlegg i åpen halvtime møter i Stensberggata 25 litt før møtestart.
Det er også mulig å sende skriftlige innlegg til Solveig Thuseth-Berg

Tid og sted

Dato

Tirsdag 24. januar 2023

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Holbergs gate 1

Sted

Stensberggata 25