St. Hanshaugen Helse-, sosial- og eldrekomite

Komiteen behandler og innstiller på vedtak til bydelsutvalget saker som gjelder

  • Helse- og sosialforvaltningen, herunder psykisk helse
  • NAV
  • Søknader om serverings- og skjenkebevillinger
  • Pleie- og omsorgstjenester
  • Forebyggende helsearbeid
  • Rusmiddelomsorg
  • Tiltak for mennesker med funksjonshemming
  • Boligsosiale tiltak

Gjennomgå tilsynsrapporter fra bydelens tilsynsutvalg

Saker og møter i helse-, sosial, og eldrekomiteen

Tidligere møter i helse- og sosialkomiteen

Møter fra 2015-2018

Medlemmer

Guerra, Idilia (Rødt)

Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Leder av St. Hanshaugen Helse-, sosial- og eldrekomite
Leder av Tilsynsutvalg for institusjonene
Telefon

Flydal, Håkon Andreas (Høyre)

Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Nestleder av St. Hanshaugen Helse-, sosial- og eldrekomite
Leder av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester
Telefon

Røiseland, Marianne Wætnes (Høyre)

Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen Helse-, sosial- og eldrekomite
Telefon

Smith, Victor (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av St. Hanshaugen Helse-, sosial- og eldrekomite
Nestleder av St. Hanshaugen oppvekst-, familie- og kulturkomite
Telefon

Rios, Diego Fernando Marin (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av St. Hanshaugen Helse-, sosial- og eldrekomite
Varamedlem av St. Hanshaugen miljø-, byutvikling- og lokalsamfunnskomite
Telefon

Sørensen, Lise (Høyre)

Varamedlem av St. Hanshaugen Helse-, sosial- og eldrekomite
Telefon

Skjærpe, Line Weber (Høyre)

Varamedlem av St. Hanshaugen Helse-, sosial- og eldrekomite
Telefon

Kutal Gülay (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av St. Hanshaugen Helse-, sosial- og eldrekomite
Varamedlem av St. Hanshaugen oppvekst-, familie- og kulturkomite
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Rognmo, Svein (Rødt)

Varamedlem av St. Hanshaugen Helse-, sosial- og eldrekomite
Møtesekretær
Ruby Kristin Myhren
Telefon