Slik kan du påvirke

Som innbygger i St. Hanshaugen har du muligheter til å påvirke beslutninger og til å skaffe deg informasjon om hva som skjer i ditt nærmiljø. Vi trenger også din hjelp til å bli bedre.

Synspunkter

Har du synspunkter, tilbakemeldinger eller spørsmål om bydelens tjenester? Send oss en e-post eller kontakt en av politikerne i bydelen.

Åpen halvtime

Alle bydelens politiske møter er åpne for publikum og starter med åpen halvtime til oppsatt tid. Her kan du ta opp aktuelle saker og informere politikerne om ting du mener er viktig.

Åpen halvtime gir ikke rom for diskusjon med politikerne, men politikerne vil ofte stille deg oppklarende spørsmål.

Du trenger ikke melde fra på forhånd om sakene du ønsker å ta opp. Har du spørsmål? Send en mail til kristin.kaus@bsh.oslo.kommune.no.

Finn sakskart, møtekalender og kontaktinfo for utvalg, komiteer og råd her

Les om styringen av Oslo

Folkemøter

Bydelen inviterer også til folkemøter om saker med bred interesse. Møtene annonseres i kalenderen på bydelssiden og på bydelens Facebookside.