Bydel St. Hanshaugen

Velkommen til Bydel St. Hanshaugen!

Bydel St. Hanshaugen har 40.000 innbyggere og strekker seg fra øst til vest, og fra Oslo sentrum til Marienlyst. Her finner du parker og grøntområder, et rikt kulturtilbud og en befolkning med flest unge voksne og mange aleneboere.

Flere enn gjennomsnittet for Oslo er i arbeid og har gjennomført videregående skole og utdanning. Likevel har vi også store levekårsforskjeller. Se mer om befolkning, levekår og boforhold på Bydelsfakta.

Med mottoet «Sammen i Bydel St. Hanshaugen», jobber vi for å skape et trygt og godt lokalsamfunn med gode levekår for alle.

illustrasjonsfoto

Helsestasjon for ungdom

Alle ungdommer i Oslo mellom 12-24 år kan bruke helsestasjonen vår for ungdom. Det er helt gratis! Nå kan du også treffe Nav hos oss. De kan hjelpe deg med utfordringer knyttet til skole, jobb, bolig og mye annet.

Satsingsområder og prosjekter

Bydelen har barnefamilier og ungdom som prioriterte målgrupper.

Frivillighet

Finn tilbud og vær med å bidra