Bydel St. Hanshaugen

Velkommen til bydelen vår!

Bydel St. Hanshaugen har 40.000 innbyggere og strekker seg fra øst til vest, og fra Oslo sentrum til Marienlyst. Her finner du parker og grøntområder, et rikt kulturtilbud og en befolkning med flest unge voksne og mange aleneboere.

Flere enn gjennomsnittet for Oslo er i arbeid og har gjennomført videregående skole og utdanning. Likevel har vi også store levekårsforskjeller. Se mer om befolkning, levekår og boforhold på Bydelsfakta.

Med mottoet «Sammen i Bydel St. Hanshaugen», jobber vi for å skape et trygt og godt lokalsamfunn med gode levekår for alle.