Politikk og politiske møter

Ingunn Haakerud

Møtesekretær

Telefon: 957 62 053

E-post:

St. Hanshaugen oppvekst-, kultur- og lokalsamfunnskomite

Komiteen behandler og innstiller på vedtak til bydelsutvalget saker som gjelder oppvekst, klima- og miljø, kultur og idrett, lokale parker, friområder og nærmiljøanlegg, samt standarder på disse

 

Medlemmer

Zimmer, Nina (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Leder av St. Hanshaugen oppvekst-, kultur- og lokalsamfunnskomite

Telefon: 907 70 195

Tokheim, Vegard Rødseth (Høyre)

Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Nestleder av St. Hanshaugen oppvekst-, kultur- og lokalsamfunnskomite
Varamedlem av St. Hanshaugen råd for personer med funksjonsnedsettelse

Telefon: 400 61 561

Akerø, Johanne Heitmann (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen oppvekst-, kultur- og lokalsamfunnskomite

Schreiner, Knut (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av St. Hanshaugen oppvekst-, kultur- og lokalsamfunnskomite

Telefon: 911 73 655

Seland, Simon Alexander (Venstre)

Medlem av St. Hanshaugen oppvekst-, kultur- og lokalsamfunnskomite

Telefon: 978 86 894

Petrie, Martin (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite
Varamedlem av St. Hanshaugen oppvekst-, kultur- og lokalsamfunnskomite

Telefon: 918 55 190

Lehland, Casper (Høyre)

Varamedlem av St. Hanshaugen oppvekst-, kultur- og lokalsamfunnskomite

Telefon: 907 61 844

Lydersen, Kenneth (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av St. Hanshaugen oppvekst-, kultur- og lokalsamfunnskomite

Telefon: 916 45 095

Buflod, Magnus (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av St. Hanshaugen oppvekst-, kultur- og lokalsamfunnskomite
Leder av Tilsynsutvalg for institusjonene

Telefon: 905 12 600