Ingunn Haakerud

Møtesekretær

Telefon: 95 76 20 53

E-post:

St. Hanshaugen oppvekst-, kultur- og lokalsamfunnskomite

Komiteen behandler og innstiller på vedtak til bydelsutvalget saker som gjelder oppvekst, klima- og miljø, kultur og idrett, lokale parker, friområder og nærmiljøanlegg, samt standarder på disse

 

Møter

  1. Dato 26.01.
    Klokkeslett 18:00-20:00

Se hele kalenderen

Medlemmer

Zimmer, Nina (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Leder av St. Hanshaugen oppvekst-, kultur- og lokalsamfunnskomite

Telefon: 90 77 01 95

Tokheim, Vegard Rødseth (Høyre)

Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Nestleder av St. Hanshaugen oppvekst-, kultur- og lokalsamfunnskomite
Varamedlem av St. Hanshaugen råd for personer med funksjonsnedsettelse

Telefon: 40 06 15 61

Akerø, Johanne Heitmann (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen oppvekst-, kultur- og lokalsamfunnskomite

Schreiner, Knut (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen oppvekst-, kultur- og lokalsamfunnskomite

Telefon: 91 17 36 55

Seland, Simon Alexander (Venstre)

Medlem av St. Hanshaugen oppvekst-, kultur- og lokalsamfunnskomite

Telefon: 97 88 68 94

Lehland, Casper (Høyre)

Varamedlem av St. Hanshaugen oppvekst-, kultur- og lokalsamfunnskomite

Telefon: 90 76 18 44

Lydersen, Kenneth (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av St. Hanshaugen oppvekst-, kultur- og lokalsamfunnskomite

Telefon: 91 64 50 95

Buflod, Magnus (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av St. Hanshaugen oppvekst-, kultur- og lokalsamfunnskomite
Leder av Tilsynsutvalg for institusjonene

Telefon: 90 51 26 00

Birkeland, Mads Tony (Venstre)

Varamedlem av St. Hanshaugen oppvekst-, kultur- og lokalsamfunnskomite

Telefon: 41 45 67 37