St. Hanshaugen oppvekst-, kultur- og lokalsamfunnskomite

Komiteen behandler og innstiller på vedtak til bydelsutvalget saker som gjelder oppvekst, klima- og miljø, kultur og idrett, lokale parker, friområder og nærmiljøanlegg, samt standarder på disse

Medlemmer

Zimmer, Nina (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Leder av St. Hanshaugen oppvekst-, kultur- og lokalsamfunnskomite
Telefon

Tokheim, Vegard Rødseth (Høyre)

Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Nestleder av St. Hanshaugen oppvekst-, kultur- og lokalsamfunnskomite
Varamedlem av St. Hanshaugen råd for personer med funksjonsnedsettelse
Telefon

Akerø, Johanne Heitmann (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen oppvekst-, kultur- og lokalsamfunnskomite

Habhab, Beate Folkestad (Uavhengig)

Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen oppvekst-, kultur- og lokalsamfunnskomite
Leder av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester
Telefon

Seland, Simon Alexander (Venstre)

Medlem av St. Hanshaugen oppvekst-, kultur- og lokalsamfunnskomite
Telefon

Egeland,Ida (Høyre)

Varamedlem av St. Hanshaugen oppvekst-, kultur- og lokalsamfunnskomite

Lydersen, Kenneth (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av St. Hanshaugen oppvekst-, kultur- og lokalsamfunnskomite
Telefon

Buflod, Magnus (Arbeiderpartiet)

Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Varamedlem av St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite
Varamedlem av St. Hanshaugen oppvekst-, kultur- og lokalsamfunnskomite
Leder av Tilsynsutvalg for institusjonene
Telefon

Birkeland, Mads Tony (Venstre)

Varamedlem av St. Hanshaugen oppvekst-, kultur- og lokalsamfunnskomite
Telefon
Møtesekretær
Ingunn Haakerud
Telefon