St. Hanshaugen ungdomsråd

Ungdomsrådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består av ungdom fra 12 til 18 år som er valgt gjennom skoler, fritidsklubber og organisasjoner.

De uttaler seg i saker som årsbudsjett, bydelsplaner, tiltak og planer i oppvekst- og fritidssektoren, samferdsels- og reguleringssaker, kulturelle og andre tiltak som gjelder barn og unge.

Ungdomsrådet kan også ta opp saker på eget initiativ og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Ungdomsrådet har møter på Huset på Haugen i Stensparken, og er et åpent for publikum. Ønsker du å legge frem en sak i åpen halvtime? Gi gjerne beskjed til møtesekretær i forkant.

Saker og møter i ungdomsrådet

Møter i Ungdomsrådet høsten 2023

  • Mandag 6. november kl. 17:00
  • Mandag 4. desember kl. 17:00

Send e-post til sekretæren hvis du vil ha kontakt med ungdomsrådet.

Tidligere møter

Møter fra 2015-2018

Medlemmer

De Almeida, Afonso Ferreira

Medlem av St. Hanshaugen ungdomsråd

Irgens, Ida Dørmænen

Medlem av St. Hanshaugen ungdomsråd

Eriksen, Sophie Hartvig

Medlem av St. Hanshaugen ungdomsråd

Normann, Ivo Tømmerås

Medlem av St. Hanshaugen ungdomsråd

Ohrt, Sam Achelous

Medlem av St. Hanshaugen ungdomsråd

Kalstad, Eir Frøya

Medlem av St. Hanshaugen ungdomsråd

Reinvang, Mira Skaane

Medlem av St. Hanshaugen ungdomsråd

Jirde, Selma Abdi

Medlem av St. Hanshaugen ungdomsråd

Beitohaugen, Embrik

Medlem av St. Hanshaugen ungdomsråd

Tangerås, Filippa Strømstad

Medlem av St. Hanshaugen ungdomsråd

Lundar-Hope, Mathias

Medlem av St. Hanshaugen ungdomsråd

Abdi, Maryam Uneysa

Medlem av St. Hanshaugen ungdomsråd

Hovda, Felix

Medlem av St. Hanshaugen ungdomsråd
Møtesekretær
Ragnhild Olsen Hvoslef
Telefon