Til innhold
Tilskudd, legater og stipend

Tilskudd til ungdomstiltak i Bydel St. Hanshaugen

Ønsker du å gjennomføre tiltak for ungdom i Bydel St. Hanshaugen? Du kan søke ungdområdet om tilskudd.

Frist for å søke

Søknadsfristen er løpende. Du kan søke hele året. 

Du bør sende inn søknadsskjema to måneder før tiltaket skal finne sted.

Kriterier for å søke

  • Ungdommer (12 – 19 år) må være en del av planleggingsprosessen av tiltaket.
  • Hovedmålgruppen må ha tilknytning til Bydel St. Hanshaugen.
  • Tiltaket skal bidra til et bedre fellesskap og være en sosial arena for ungdommer i bydelen.
  • Du må føre regnskap og rapportere til bydelen hva pengene har gått til.

Kontaktinformasjon

Ingrid Kristiane Fardal, sekretær ungdomsrådet i Bydel St. Hanshaugen

E-post: ingridkristiane.fardal@bsh.oslo.kommune.no

Slik søker du

Rapportering