Tilskudd til ungdomstiltak i Bydel St. Hanshaugen

Ønsker du å gjennomføre tiltak for ungdom i Bydel St. Hanshaugen? Du kan søke ungdområdet om tilskudd.

Frist for å søke

Søknadsfristen er løpende. Du kan søke hele året. 

Du bør sende inn søknadsskjema to måneder før tiltaket skal finne sted.

Kriterier for å søke

 • Ungdommer (12 – 19 år) må være en del av planleggingsprosessen av tiltaket.
 • Hovedmålgruppen må ha tilknytning til Bydel St. Hanshaugen.
 • Tiltaket skal bidra til et bedre fellesskap og være en sosial arena for ungdommer i bydelen.
 • Du må føre regnskap og rapportere til bydelen hva pengene har gått til.

Kontaktinformasjon

Ingrid Kristiane Fardal, sekretær ungdomsrådet i Bydel St. Hanshaugen

E-post: ingridkristiane.fardal@bsh.oslo.kommune.no

Slik søker du

 1. 1Last ned og fyll ut søknaden
 2. 2Send inn søknaden

  Søknaden sendes til Ingrid Kristiane Fardal, sekretær ungdomsrådet Bydel St. Hanshaugen. 

  E-post: ingridkristiane.fardal@bsh.oslo.kommune.no

Rapportering

 1. 1Last ned og fyll ut rapporteringsskjema

  Får du tilskudd, må du sende en rapport om bruk av pengene, med detaljert budsjett. Frist er en måned etter tiltaket.

  Last ned rapporteringsskjema (ODT 9KB) 

 2. 2Send inn rapport om bruk av midler

  Rapporteringen sendes til Ingrid Kristiane Fardal, sekretær ungdomsrådet Bydel St. Hanshaugen. 

  E-post: ingridkristiane.fardal@bsh.oslo.kommune.no