St. Hanshaugen råd for personer med funksjonsnedsettelse

Rådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består av representanter fra interesseorganisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Rådet behandler saker som er særlig viktige for personer med funksjonsnedsettelse, som tilgjengelighet og universell utforming, tjenester for personer med nedsatt funksjonsevne og arbeid mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Rådet uttaler seg store og overgripende saker som økonomiplan- og årsbudsjett og planprogrammer og konsekvensutredninger innen­for plan- og bygningssektoren, samferdsel, barnehage, skole, kultur, idrett, friluftsliv, helse og pleie- og omsorgstjenestene.

Rådets medlemmer kan også ta opp saker på eget initiativ og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Saker og møter i råd for personer med funksjonsnedsettelse

Tidligere møter

Møter fra 2015-2018

Medlemmer

Hoff, Johannes Fure (Annet)

Leder av St. Hanshaugen råd for personer med funksjonsnedsettelse

Olsen, Arild Fosseli (Annet)

Nestleder av St. Hanshaugen råd for personer med funksjonsnedsettelse
Telefon

Slettevold, Astrid (Annet)

Medlem av St. Hanshaugen råd for personer med funksjonsnedsettelse

Alarcon, Andrea (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Leder av St. Hanshaugen oppvekst-, familie- og kulturkomite
Medlem av St. Hanshaugen råd for personer med funksjonsnedsettelse
Møtesekretær
Nina Nicolaisen
Telefon