Tidligere møter i St. Hanshaugen råd for personer med funksjonsnedsettelse