St. Hanshaugen eldreråd

Eldrerådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. De fleste medlemmene er pensjonister.

Rådet uttaler seg i saker som gjelder levekår for eldre. Blant annet om budsjett, tiltak og planer i helsesektoren, bydelsplaner, boligprogram, reguleringsplaner, samferdselssaker, kommunikasjonsplaner og kulturtiltak.

Eldrerådet kan også ta opp egne saker, og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Saker og møter i eldrerådet

Tidligere møter

Møter fra 2015-2018

Medlemmer

Doder, Nenad

Medlem av St. Hanshaugen eldreråd

Hanssen, Gunnar (Annet)

Medlem av St. Hanshaugen eldreråd
Medlem av Tilsynsutvalg for institusjonene
Telefon

Frøyen, Bjørg Totland (Annet)

Medlem av St. Hanshaugen eldreråd

Blikshavn, Anne-Kathrine (Annet)

Medlem av St. Hanshaugen eldreråd
Telefon

Bjøru, Kirsten (Annet)

Varamedlem av St. Hanshaugen eldreråd
Møtesekretær
Monica Vesteng-Lien
Telefon