Om møtet

Eldrerådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. De fleste deltagerne er pensjonister.

Rådet uttaler seg i saker som gjelder levekår for eldre. Blant annet om budsjett, tiltak og planer i helsesektoren, bydelsplaner, boligprogram, reguleringsplaner, samferdselssaker, kommunikasjonsplaner og kulturtiltak.

Eldrerådet kan også ta opp egne saker, og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Møter i alle folkevalgte organer starter med "Åpen halvtime". Der gis publikum anledning til å stille spørsmål og fremme synspunkter uten debatt.

Det er ikke nødvendig å melde seg før selve møtet, men har du spørsmål ta kontakt med bydelens politiske sekretariat: kristin.kaus@bsh.oslo.kommune.no mobil 907 44 608

Velkommen!

Møtet begynner med åpen halvtime til oppsatt tid.

Innkalling

Innkalling ER (PDF 19KB)

Protokoll

Protokoll fra St. Hanshaugen eldreråd 21 08 2018 (PDF 29KB)

Saker til behandling

Fullstendig sakskart ER (PDF 824KB)

SakTittel
19/18
20/18
21/18
22/18
Endring av antall medlemmer i eldrerådet og oppnevning av nye medlemmer
23/18

Tid og sted

Dato

Tirsdag 21. august 2018

Tid

klokken 15:00

Tilleggsinformasjon

Møterom Lindern, 5 etg

Sted

Stensberggata 25, OSLO

Møt opp i resepsjonen