Bydelsutvalget

Innkalling

Innkalling St. Hanshaugen bydelsutvalg 12 04 16 (PDF 20KB)

Referatsaker april 2016 (PDF 2,1MB)

Protokoll

Protokoll fra St. Hanshaugen bydelsutvalg 12 04 16 (PDF 84KB)

Saker til behandling

Sakskart St. Hanshaugen bydelsutvalg 12 04 16 (PDF 329KB)

SakTittel
15/16
16/16
17/16
18/16
19/16
Språk- og samfunnsopplæring for barn som kommer til Norge som flyktninger og bosettes i bydelen
20/16
Språkarbeid i kommunale barnehager
21/16
Orientering om miljørettet helsevern i Bydel St. Hanshaugen
22/16
23/16
24/16
25/16

Tid og sted

Dato

Tirsdag 12. april 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Møterom St. Hanshaugen

Sted

Stensberggata 25, 5 etg, OSLO