Om møtet

Møter i bydelsutvalget og de andre folkevalgte organer starter med "Åpen halvtime". Der gis publikum anledning til å stille spørsmål og fremme synspunkter uten debatt.
Åpen halvtime er ikke et sted for diskusjon med politikerne, med politikerne vil ofte stille oppklarende spørsmål etter din innledning.
Det er ikke nødvendig å melde seg før selve møtet, men har du spørsmål ta kontakt med bydelens politiske sekretariat:  kristin.kaus@bsh.oslo.kommune.no tlf. 907 44 608

Publikum har ikke adgang til å ta ordet,  komme med spørsmål og meningsytringer under møtet for øvrig.

VELKOMMEN!

Innkalling

Sakskart august 2018 (PDF 19KB)

Protokoll

Protokoll fra St. Hanshaugen bydelsutvalg 28 08 2018 (PDF 59KB)

Saker til behandling

Fullstendig sakskart august 2018 (PDF 2MB)

SakTittel
55/18
56/18
57/18
58/18
59/18
Endring av antall medlemmer i eldrerådet og oppnevning av nye medlemmer
60/18
61/18
Økonomisk status pr juli 2018
62/18
Endring av vara i Miljø- og byutviklingskomiteen fra Venstre
63/18

Tid og sted

Dato

Tirsdag 28. august 2018

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Møterom St. Hanshaugen

Sted

Stensberggata 25, 5 etg, OSLO