Protokoll

Protokoll fra St. Hanshaugen arbeidsutvalg 10 12 15 (PDF 23KB)

Saker til behandling

Innkalling til St. Hanshaugen bydelsutvalg 10 12 15 (PDF 1,2MB)

SakTittel
32/15
Protokoll St. Hanshaugen arbeidsutvalg 19 11 15
33/15
Protokoller til behandling i desember
34/15
Saker til behandling neste møte
35/15
Tilrettelegging for sykkelvei på 3 steder i bydelen - forespørsel om uttalelse til tiltakene
36/15
Egnede steder for nye friområder for hund

Tid og sted

Dato

Torsdag 10. desember 2015

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Møterom St. Hanshaugen, 5 etg

Sted

Stensberggata 25, OSLO