Tid og sted

Dato

Torsdag 17. november 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Møterom Gamle Aker, 5 etg

Sted

Stensberggata 25, OSLO

Døren stenger kl. 18.00