Innkalling

Sakskart St. Hanshaugen arbeidsutvalg 14 03 17 (PDF 21KB)

Avvikling av Bigård drevet av Bybi i Stensparken(1) (PDF 13KB)

Innspill til ny kommuneplans samfunnsdel fra Bydel St. Hanshaugen (PDF 549KB)

Utkast til endring i forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder i Bydel St. Hanshaugen (PDF 7,6MB)

Saker til behandling

Alle saker i rekkefølge (PDF 513KB)

SakTittel
9/17
10/17
11/17
12/17
13/17
14/17
15/17
Forslag om gratis sporvei for eldre over 80 år
16/17
17/17
Oppfølging av overtallige i Bydel St. Hanshaugen
18/17
19/17
20/17
Svømmetilbudet i bydelen, herunder hvordan svømmebassenget ved Lovisenberg Omsorg kan tilgjengeliggjøres for beboere og andre brukergrupper
21/17
22/17
23/17
Muligheter for å etablere friluftsbarnehager i bydelen, og bydelens barnehager uteareal opp mot arealnormen.
24/17
25/17
Forespørsel om innspill angående etablering av sykkelparkering på uregulerte gateparkeringsplasser
26/17
27/17

Tid og sted

Dato

Tirsdag 14. mars 2017

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Møterom St. Hanshaugen, 5 etg

Sted

Stensberggata 25, OSLO