Innkalling

Innkalling til St. Hanshaugen arbeidsutvalg 13 09 2017 (PDF 19KB)

Protokoll

Protokoll fra St. Hanshaugen arbeidsutvalg 13 09 2017 (PDF 31KB)

Saker til behandling

Helt sakskart (PDF 1,3MB)

SakTittel
58/17
59/17
60/17
61/17
62/17
63/17
64/17
Vurdering av om det er behov for opprettelse av 50 nye Omsorg+ plasser
65/17
66/17

Tid og sted

Dato

Onsdag 13. september 2017

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Møterom St. Hanshaugen, 5 etg

Sted

Stensberggata 25, OSLO