Søndre Nordstrand komité for oppvekst, kultur og fritid

Komiteen er et saksforberedende organ for bydelsutvalget og foreslår hva bydelsutvalget skal bestemme i saker.

Ønsker du å delta på åpen halvtime? Kontakt møtesekretær. Les mer om åpen halvtime.

Saker og møter i komitéen for oppvekst, kultur og fritid

Tidligere møter

Møter fra 2015-2022

Medlemmer

Bilde av Mudassar Mehmood

Mehmood, Mudassar (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Leder av Søndre Nordstrand komité for oppvekst, kultur og fritid
Telefon

Alvær, Kyrre (Venstre)

Varamedlem av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Nestleder av Søndre Nordstrand komité for oppvekst, kultur og fritid
Telefon
Bilde av Erik Logstein

Logstein, Erik (Høyre)

Varamedlem av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand komité for oppvekst, kultur og fritid
Telefon

Butt, Rutaba Nadeem

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand komité for oppvekst, kultur og fritid
Telefon

Nyumah, Hakim (Fremskrittspartiet)

Observatør av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand komité for oppvekst, kultur og fritid
Telefon
Bilde av Audun Westad

Westad, Audun (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand komité for oppvekst, kultur og fritid
Telefon

Ali-Osman, Idil (Rødt)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand komité for oppvekst, kultur og fritid
Varamedlem av Søndre Nordstrand råd for mangfold og integrering
Telefon

Abbouz, Nayat (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komité for oppvekst, kultur og fritid
Telefon

Risahagen, Jon Albert (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand komité for oppvekst, kultur og fritid
Bilde av Ola Mannsåker

Mannsåker, Ola Borge (Arbeiderpartiet)

Leder av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Leder av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komité for folkehelse, velferd og arbeid
Varamedlem av Søndre Nordstrand komité for miljø, samferdsel og byutvikling
Varamedlem av Søndre Nordstrand komité for oppvekst, kultur og fritid
Telefon

Luck, Lene (Venstre)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komité for folkehelse, velferd og arbeid
Varamedlem av Søndre Nordstrand komité for oppvekst, kultur og fritid
Telefon

Zahid, Sarah (Venstre)

Varamedlem av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komité for oppvekst, kultur og fritid
Telefon
Bilde av Torkild Strandvik

Strandvik, Torkild (Venstre)

Medlem av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komité for folkehelse, velferd og arbeid
Varamedlem av Søndre Nordstrand komité for oppvekst, kultur og fritid
Telefon

Haaland, Helge Audun (Høyre)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komité for oppvekst, kultur og fritid
Telefon

Zarbell, Bjørn (Høyre)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komité for oppvekst, kultur og fritid
Telefon

Butt, Khalid (Høyre)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komité for oppvekst, kultur og fritid
Telefon

Kristiansen, Lise Cathrine (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komité for oppvekst, kultur og fritid
Telefon

Møllendal, Endre (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komité for oppvekst, kultur og fritid
Telefon

Raja, Mohammad Iqbal (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komité for oppvekst, kultur og fritid
Telefon

Brekke-Nærstad, Ingvild (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komité for oppvekst, kultur og fritid
Telefon

Engeseth, Finn (Rødt)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komité for oppvekst, kultur og fritid

Nicolaisen, Nina (Rødt)

Varamedlem av Søndre Nordstrand komité for oppvekst, kultur og fritid

Høiland, Adrian (Rødt)

Varamedlem av Søndre Nordstrand komité for oppvekst, kultur og fritid
Telefon

Falk, Reidun (Rødt)

Varamedlem av Søndre Nordstrand komité for oppvekst, kultur og fritid
Telefon
Avdelingsdirektør/møtesekretær
Mona Bratli
Telefon