Søndre Nordstrand komité for folkehelse, velferd og arbeid

Komiteen er et saksforberedende organ for bydelsutvalget og foreslår hva bydelsutvalget skal bestemme i saker.

Ønsker du å delta på åpen halvtime? Kontakt møtesekretær. Les mer om åpen halvtime.

Saker og møter i komitéen for folkehelse, velferd og arbeid

Tidligere møter

Møter fra 2015-2022

Medlemmer

Bilde av Talat Butt

Butt, Talat M. (Høyre)

Nestleder av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Nestleder av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Leder av Søndre Nordstrand komité for folkehelse, velferd og arbeid
Leder av Søndre Nordstrand navneråd
Bilde av Hanan Abdelrahman

Abdelrahman, Hanan M. (Arbeiderpartiet)

Medlem av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Nestleder av Søndre Nordstrand komité for folkehelse, velferd og arbeid
Telefon
Bilde av Attia Sharif

Sharif, Attia (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand komité for folkehelse, velferd og arbeid
Telefon

Wessmann, Magnus Rabben (Venstre)

Varamedlem av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand komité for folkehelse, velferd og arbeid
Telefon
Bilde av Maren Esmark

Esmark, Maren Aschehoug (Miljøpartiet De Grønne)

Observatør av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand komité for folkehelse, velferd og arbeid
Telefon
Bilde av Trude Koksvik Nilsen

Nilsen, Trude Koksvik (Rødt)

Observatør av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand komité for folkehelse, velferd og arbeid
Telefon

Kvernes, Judith (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand komité for folkehelse, velferd og arbeid
Telefon

Aarud, Tonje Yasmine Lie (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komité for folkehelse, velferd og arbeid
Telefon

Javed, Iqbal (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komité for folkehelse, velferd og arbeid
Telefon
Bilde av Ola Mannsåker

Mannsåker, Ola Borge (Arbeiderpartiet)

Leder av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Leder av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komité for folkehelse, velferd og arbeid
Varamedlem av Søndre Nordstrand komité for miljø, samferdsel og byutvikling
Varamedlem av Søndre Nordstrand komité for oppvekst, kultur og fritid
Telefon

Knudtzon, Harald (Venstre)

Varamedlem av Søndre Nordstrand komité for folkehelse, velferd og arbeid
Telefon
Bilde av Torkild Strandvik

Strandvik, Torkild (Venstre)

Medlem av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komité for folkehelse, velferd og arbeid
Varamedlem av Søndre Nordstrand komité for oppvekst, kultur og fritid
Telefon

Paulsen, Cathrine Victoria K. (Høyre)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komité for folkehelse, velferd og arbeid
Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Bastiansen, May Brit (Høyre)

Varamedlem av Søndre Nordstrand komité for folkehelse, velferd og arbeid
Medlem av Søndre Nordstrand seniorråd
Telefon

Tollånes, Bjørn Tommy (Høyre)

Varamedlem av Søndre Nordstrand komité for folkehelse, velferd og arbeid
Nestleder av Søndre Nordstrand råd for mangfold og integrering
Telefon

Richter, Stephan (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Søndre Nordstrand komité for folkehelse, velferd og arbeid
Telefon

Mørstad, Simen (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Søndre Nordstrand komité for folkehelse, velferd og arbeid
Telefon

Kosmo, Joakim (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Søndre Nordstrand komité for folkehelse, velferd og arbeid
Telefon

Mukuria, Lucy (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komité for folkehelse, velferd og arbeid
Telefon

Kottmann, Mette Marie (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komité for folkehelse, velferd og arbeid
Medlem av Søndre Nordstrand råd for mangfold og integrering
Avdelingsdirektør/møtesekretær
Lillian Rognstad
Telefon