Tidligere møter i Søndre Nordstrand folkehelse-, velferd-, og arbeidskomite