Møte i Søndre Nordstrand arbeidsutvalg

Om møtet

Om du ønsker å lese møteinnkallinger, protokoller og sakspapirer til møter i arbeidsutvalget vil du fra og med 25.08.2022 finne dem i møtekalenderen på eInnsyn her.

Tid og sted

Dato

Torsdag 25. august 2022

Tid

klokken 19:00