Søndre Nordstrand arbeidsutvalg

Arbeidsutvalget er valgt blant bydelsutvalgets medlemmer og ledes av bydelsutvalgets leder. Utvalget består av både flertalls- og mindretallskonstellasjonen i bydelsutvalget. En representant fra hver av de partigruppene som ikke blir innvalgt kan møte som observatør.

Arbeidsutvalget behandler saker av overordnet karakter og har et helhetsansvar innenfor budsjett og planlegging. Utvalget innstiller overfor bydelsutvalget i saker som ikke fremmes for bydelsutvalget gjennom komiteene.

Arbeidsutvalget delegeres myndighet til å fatte vedtak i hastesaker og i saker av mindre betydning eller hvor uttalelsen er i samsvar med bydelsutvalgets prinsipielle vurderinger i tidligere saker. Arbeidsutvalget kan selv fatte realitetsvedtak i de saker hvor bydelsutvalget uttrykkelig har delegert myndighet til arbeidsutvalget, for eksempel endring i sammensetning av arbeidsutvalg, komiteer, utvalg og råd som ikke skal fastsettes av bystyret.

Ønsker du å delta på åpen halvtime? Kontakt møtesekretær. Les mer om åpen halvtime.

Saker og møter i arbeidsutvalget

Tidligere møter

Møter fra 2015-2022

Medlemmer

Bilde av Ola Mannsåker

Mannsåker, Ola Borge (Arbeiderpartiet)

Leder av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Leder av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komité for folkehelse, velferd og arbeid
Varamedlem av Søndre Nordstrand komité for miljø, samferdsel og byutvikling
Varamedlem av Søndre Nordstrand komité for oppvekst, kultur og fritid
Telefon
Bilde av Talat Butt

Butt, Talat M. (Høyre)

Nestleder av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Nestleder av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Leder av Søndre Nordstrand komité for folkehelse, velferd og arbeid
Leder av Søndre Nordstrand navneråd
Bilde av Hanan Abdelrahman

Abdelrahman, Hanan M. (Arbeiderpartiet)

Medlem av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Nestleder av Søndre Nordstrand komité for folkehelse, velferd og arbeid
Telefon
Bilde av Torkild Strandvik

Strandvik, Torkild (Venstre)

Medlem av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komité for folkehelse, velferd og arbeid
Varamedlem av Søndre Nordstrand komité for oppvekst, kultur og fritid
Telefon

Kvernes, Judith (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand komité for folkehelse, velferd og arbeid
Telefon
Bilde av Tahir Mahmood Salam

Salam, Tahir Mahmood (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Nestleder av Søndre Nordstrand komité for miljø, samferdsel og byutvikling
Telefon
Bilde av Attia Sharif

Sharif, Attia (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand komité for folkehelse, velferd og arbeid
Telefon
Bilde av Mudassar Mehmood

Mehmood, Mudassar (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Leder av Søndre Nordstrand komité for oppvekst, kultur og fritid
Telefon
Bilde av Evelyn Fimreite

Fimreite, Evelyn (Høyre)

Varamedlem av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Leder av Søndre Nordstrand komité for miljø, samferdsel og byutvikling
Telefon
Bilde av Erik Logstein

Logstein, Erik (Høyre)

Varamedlem av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand komité for oppvekst, kultur og fritid
Telefon

Logstein, Hanne Sofie (Høyre)

Varamedlem av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand komité for miljø, samferdsel og byutvikling
Telefon

Wessmann, Magnus Rabben (Venstre)

Varamedlem av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand komité for folkehelse, velferd og arbeid
Telefon

Alvær, Kyrre (Venstre)

Varamedlem av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Nestleder av Søndre Nordstrand komité for oppvekst, kultur og fritid
Telefon

Zahid, Sarah (Venstre)

Varamedlem av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komité for oppvekst, kultur og fritid
Telefon
Bilde av Cato Ellingsen

Ellingsen, Cato Brunvand (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand komité for miljø, samferdsel og byutvikling
Telefon

Mukuria, Lucy (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komité for folkehelse, velferd og arbeid
Telefon
Bilde av Audun Westad

Westad, Audun (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand komité for oppvekst, kultur og fritid
Telefon
Bilde av Trude Koksvik Nilsen

Nilsen, Trude Koksvik (Rødt)

Observatør av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand komité for folkehelse, velferd og arbeid
Telefon

Nyumah, Hakim (Fremskrittspartiet)

Observatør av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand komité for oppvekst, kultur og fritid
Telefon
Bilde av Maren Esmark

Esmark, Maren Aschehoug (Miljøpartiet De Grønne)

Observatør av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand komité for folkehelse, velferd og arbeid
Telefon
BU-sekretær
Henning Grøtterud Stensen
Telefon