Til innhold
Politikk og politiske møter

Søndre Nordstrand råd for mangfold og integrering


Inger Aguilar

Møtesekretær

Telefon: 990 03 877

E-post:

Jan Lund Segtnan

BU-sekretær

Telefon: 23 49 65 11

E-post:

Søndre Nordstrand råd for mangfold og integrering

Rådet skal arbeide for å styrke ulike minoritetsspråklige gruppers deltakelse i politikk og samfunnsliv i Bydel Søndre Nordstrand.

  • Rådet skal bidra til dialog mellom ulike språklige befolkningsgrupper
  • Rådet skal være et rådgivende organ for bydelsutvalget i Søndre Nordstrand
  • Rådet skal behandle saker som angår befolkningen i bydel Søndre Nordstrand

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Munir, Amjad

Leder av Søndre Nordstrand råd for mangfold og integrering

Telefon: 930 01 446

Qureshi, Farukh

Medlem av Søndre Nordstrand råd for mangfold og integrering

Hagen, Ståle

Medlem av Søndre Nordstrand råd for mangfold og integrering

Telefon: 976 78 305

Rehman, Aziz

Medlem av Søndre Nordstrand råd for mangfold og integrering

Telefon: 982 95 409

Eriksen, Danuta

Medlem av Søndre Nordstrand råd for mangfold og integrering

Abdilla, Zaineb M.

Medlem av Søndre Nordstrand råd for mangfold og integrering

Kilinc, Nimet

Medlem av Søndre Nordstrand råd for mangfold og integrering

Ouaman, Khalid

Medlem av Søndre Nordstrand råd for mangfold og integrering

Jan, Nargis

Medlem av Søndre Nordstrand råd for mangfold og integrering

Mahamud, Hodan Gedi (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid
Varamedlem av Søndre Nordstrand råd for mangfold og integrering

Telefon: 974 68 251

Tollånes, Bjørn Tommy (Høyre)

Varamedlem av Søndre Nordstrand råd for mangfold og integrering

Wojtowicz, Wojcejch

Varamedlem av Søndre Nordstrand råd for mangfold og integrering

Ghazanfar, Shahzad

Varamedlem av Søndre Nordstrand råd for mangfold og integrering

Choudri, Tayyab M.

Varamedlem av Søndre Nordstrand råd for mangfold og integrering

Tayyab, Mohammad

Varamedlem av Søndre Nordstrand råd for mangfold og integrering

Abbouz, Nayat

Varamedlem av Søndre Nordstrand råd for mangfold og integrering

Saleem, Mohammad

Varamedlem av Søndre Nordstrand råd for mangfold og integrering