Søndre Nordstrand råd for mangfold og integrering

Rådet skal arbeide for å styrke ulike minoritetsspråklige gruppers deltakelse i politikk og samfunnsliv i Bydel Søndre Nordstrand.

  • Rådet skal være et rådgivende organ for bydelsutvalget i Søndre Nordstrand.
  • Rådet kan bidra i arbeidet med å styrke ulike minoriteters deltakelse i politikk og samfunnsliv i Bydel Søndre Nordstrand.
  • Rådet kan bidra til dialog mellom ulike befolkningsgrupper.

Om du ønsker å lese møteinnkallinger, protokoller og sakspapirer til møter i rådet vil du fra og med 29.08.2022 finne dem i møtekalenderen på eInnsyn her.

Medlemmer

Aden, Ubah (Arbeiderpartiet)

Leder av Søndre Nordstrand råd for mangfold og integrering

Tollånes, Bjørn Tommy (Høyre)

Nestleder av Søndre Nordstrand råd for mangfold og integrering

Kottmann, Mette Marie (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Søndre Nordstrand råd for mangfold og integrering

Jan, Nargis

Medlem av Søndre Nordstrand råd for mangfold og integrering

Stylo, Anita Maria

Medlem av Søndre Nordstrand råd for mangfold og integrering

Ismail, Fatima

Medlem av Søndre Nordstrand råd for mangfold og integrering

Kilinc, Nimet

Medlem av Søndre Nordstrand råd for mangfold og integrering

Rehman, Aziz

Medlem av Søndre Nordstrand råd for mangfold og integrering
Telefon

Bougroug, Jamila

Medlem av Søndre Nordstrand råd for mangfold og integrering

Butt, Munazza (Rødt)

Varamedlem av Søndre Nordstrand råd for mangfold og integrering
Telefon

Ali-Osman, Idil (Rødt)

Varamedlem av Søndre Nordstrand råd for mangfold og integrering
Telefon

Ahmed, Mukhtar

Varamedlem av Søndre Nordstrand råd for mangfold og integrering
Telefon

Ahiri, Salima

Varamedlem av Søndre Nordstrand råd for mangfold og integrering
Telefon

Hassan, Khadija

Varamedlem av Søndre Nordstrand råd for mangfold og integrering
Telefon

Sultana, Riffat

Varamedlem av Søndre Nordstrand råd for mangfold og integrering
Møtesekretær
Anita Øvstedal
BU-sekretær
Henning Grøtterud Stensen
Telefon