Råd for funksjonsnedsettelser

Møte i Søndre Nordstrand råd for funksjonshemmede