Råd for funksjonsnedsettelser

Møte i Søndre Nordstrand råd for funksjonshemmede

Tid og sted

Dato

Mandag 29. mai 2017

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Rosenholmveien 4 B

Sted

Rosenholmveien 4 B