Møte i Søndre Nordstrand komite for oppvekst, kultur og fritid

Om møtet

Om du ønsker å lese møteinnkallinger, protokoller og sakspapirer til møter i komitéen vil du fra og med 01.09.2022 finne dem i møtekalenderen på eInnsyn her.

Tid og sted

Dato

Torsdag 13. oktober 2022

Tid

klokken 19:00