Til innhold
Miljø-, samferdsel- og byutviklingskomiteen

Møte i Søndre Nordstrand miljø- og byutviklingskomite

Tid og sted

Dato

Torsdag 10. oktober 2019

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Rosenholmveien 22

Sted

Rosenholmveien 22, OSLO

Om møtet

Møtet er avlyst som følge av at det ikke er saker til behandling