Søndre Nordstrand komité for miljø, samferdsel og byutvikling

Komiteen er et saksforberedende organ for bydelsutvalget og foreslår hva bydelsutvalget skal bestemme i saker.

Ønsker du å delta på åpen halvtime? Kontakt møtesekretær. Les mer om åpen halvtime.

Saker og møter i komitéen for miljø, samferdsel og byutvikling

Tidligere møter

Møter fra 2015-2022

Medlemmer

Bilde av Evelyn Fimreite

Fimreite, Evelyn (Høyre)

Varamedlem av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Leder av Søndre Nordstrand komité for miljø, samferdsel og byutvikling
Telefon
Bilde av Tahir Mahmood Salam

Salam, Tahir Mahmood (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Nestleder av Søndre Nordstrand komité for miljø, samferdsel og byutvikling
Telefon

Logstein, Hanne Sofie (Høyre)

Varamedlem av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand komité for miljø, samferdsel og byutvikling
Telefon

Qureshi, Saba (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand komité for miljø, samferdsel og byutvikling
Telefon
Bilde av Arild Andersson

Andersson, Arild (Fremskrittspartiet)

Medlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand eldreråd
Medlem av Søndre Nordstrand komité for miljø, samferdsel og byutvikling
Telefon

Cervenka, Zdena (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand komité for miljø, samferdsel og byutvikling
Telefon
Bilde av Cato Ellingsen

Ellingsen, Cato Brunvand (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand komité for miljø, samferdsel og byutvikling
Telefon

Aksoy, Rabia (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komité for miljø, samferdsel og byutvikling
Telefon

Nydal, Morten (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komité for miljø, samferdsel og byutvikling
Telefon
Bilde av Ola Mannsåker

Mannsåker, Ola Borge (Arbeiderpartiet)

Leder av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Leder av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komité for folkehelse, velferd og arbeid
Varamedlem av Søndre Nordstrand komité for miljø, samferdsel og byutvikling
Varamedlem av Søndre Nordstrand komité for oppvekst, kultur og fritid
Telefon

Risahagen, Jon Albert (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komité for folkehelse, velferd og arbeid
Varamedlem av Søndre Nordstrand komité for miljø, samferdsel og byutvikling
Varamedlem av Søndre Nordstrand komité for oppvekst, kultur og fritid
Telefon

Eriksen, Lillan Bredal (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komité for miljø, samferdsel og byutvikling
Telefon

Hansen, Per-Anders (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komité for miljø, samferdsel og byutvikling
Telefon

Elgvin, Olav (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Søndre Nordstrand komité for miljø, samferdsel og byutvikling
Telefon

Hadouchi, Fatima (Høyre)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komité for miljø, samferdsel og byutvikling

Sidselrud, Kaare Olaf Seeberg (Høyre)

Varamedlem av Søndre Nordstrand komité for miljø, samferdsel og byutvikling

Stylo, Edyta (Høyre)

Varamedlem av Søndre Nordstrand komité for miljø, samferdsel og byutvikling
Telefon

Jakobsen, Alf (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komité for miljø, samferdsel og byutvikling
Telefon

Hornkjøl, Tore (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Søndre Nordstrand komité for miljø, samferdsel og byutvikling
Telefon

Nybakke, Joachim (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komité for miljø, samferdsel og byutvikling
Telefon

Elster, Finn-Egil (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Leder av Søndre Nordstrand eldreråd
Varamedlem av Søndre Nordstrand komité for miljø, samferdsel og byutvikling
Møtesekretær/bydelsoverlege
Anne Stine Garnes
Telefon