Søndre Nordstrand navneråd

Les innkallinger, protokoller og sakspapirer fra 25. august 2022 i møtekalenderen på eInnsyn.

Navnerådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget.

Bydelsutvalgene er bemyndiget til å fatte endelig avgjørelse i navnesaker i den enkelte bydel. Ved navnsetting bør det i størst mulig grad ta hensyn til eksisterende navn i området. For øvrig kan man ta hensyn til:

  • stedegne eller hevdvunne navn
  • gårdsnavn, husmannsplasser og lignende
  • kjente/stedstilknyttede betydningsfulle avdøde personer
  • kjente steder i den enkelte bydel

Ønsker du å delta på åpen halvtime? Kontakt møtesekretær (kontaktinfo til høyre). Les mer om åpen halvtime her.

Saker og møter i navnerådet

Tidligere møter

Møter fra 2015-2022

Medlemmer

Bilde av Talat Butt

Butt, Talat M. (Høyre)

Nestleder av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Nestleder av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Leder av Søndre Nordstrand komité for folkehelse, velferd og arbeid
Leder av Søndre Nordstrand navneråd

Hansen, Thorbjørn - Klemetsrud pensjonistforening

Medlem av Søndre Nordstrand navneråd
Medlem av Søndre Nordstrand seniorråd
Telefon

Dønhaug, Trine (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Søndre Nordstrand navneråd

Volder Rutle, Elin (Rødt)

Medlem av Søndre Nordstrand navneråd

Andersen, Ole B. (Fremskrittspartiet)

Medlem av Søndre Nordstrand navneråd
Telefon
Spesialkonsulent
Kristian Salte
Telefon