Møte i Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid

Om møtet

Møtet er avlyst da ingen saker er satt opp på sakskartet til møtet. Se bort fra tekst nedenfor om Åpen halvtime.

Tid og sted

Dato

Torsdag 5. november 2020

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Videomøte

Sted

Videomøte