Møte i Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid

Om møtet

Møtet holdes som videomøte.

ÅPEN HALVTIME FOR DETTE MØTET:
For innspill til Åpen halvtime/deltakelse via videolink: Send e-post innen 03.09.2020 kl 14.00 til: henning.grotterud.stensen@bsn.oslo.kommune.no

Opptak av møtet.
Passord til opptak: g6Q6+Eu+

Innkalling

Møteinnkalling FVAK 03.09.20 (PDF 45KB)

Protokoll

FVAK-protokoll 03 09 20 (PDF 381KB)

Saker til behandling

SakTittel
20/15
20/16
20/17
20/18
Orienteringssaker og spørsmål i møte

Tid og sted

Dato

Torsdag 3. september 2020

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Videomøte

Sted

Videomøte