Folkehelse-, velferd- og arbeidskomiteen

Møte i Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid

Innkalling

Møteinnkalling FVAK 05.03.20 (PDF 44KB)

Protokoll

FVAK-protokoll 05.03.20 (PDF 31KB)

Saker til behandling

SakTittel
20/5
Uttalelse til serverings- og skjenkebevilling - Marabella Pizza
20/6
Delegasjon av myndighet vedrørende uttalelser til søknader om salgs- og skjenkebevillinger
20/7
20/8
Orienteringssaker og spørsmål i møte

Tid og sted

Dato

Torsdag 5. mars 2020

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Rosenholmveien 22

Sted

Rosenholmveien 22, OSLO