Til innhold
Arbeidsutvalget

Møte i Søndre Nordstrand arbeidsutvalg

Tid og sted

Dato

Torsdag 5. september 2019

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Rosenholmveien 22

Sted

Rosenholmveien 22, OSLO

Innkalling

Møteinnkalling AU 05.09.19 (PDF 716KB)

Oppdatert sakskart 05.09.2019 -- inkludert nye saker til behandling (PDF 415KB)

Protokoll

AU-protokoll 05.09.19 (PDF 3,1MB)

Saker til behandling

SakTittel
19/75
Administrasjonen orienterer
19/76
Vedtak i AU 05.09.19 - Fordeling av saker til råd, komiteer og utvalg
19/77
Økonomisk rapportering pr. juli 2019
19/78
19/79
Utsatt sak - strategisk plan for Bydel Søndre Nordstrand 2019 – 2024: JFR. VEDTAK I AU 05.09.19 UTSETTES BEHANDLING AV SAKEN TIL ETTER KONSTITUERENDE MØTE I BYDELSUTVALGET 07.11.19
19/80
19/81
19/82
Sak fra SV - Søndre Nordstrand sier nei til marin forsøpling og unødvendig plastbruk
19/83
19/84
19/85
19/86
Sak fra H - Virksomheten til Hagen Gjenvinning i Thomas Ulvens vei må stoppes
19/87
Sak fra A - adkomst til Nordre Ås barnehage
19/88
Orienteringssaker og spørsmål i møte