Politikk og politiske møter

Tilsynsutvalg for Akerselva sykehjem og Sagenehjemmet

Tilsynsutvalg for Akerselva sykehjem og Sagenehjemmet

Tilsynsutvalgene for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter fører kontroll og tilsyn med hvordan disse tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Medlemmer

Heggen, Fred (Høyre)

Varamedlem av Helse- og mestringkomitéen
Leder av Tilsynsutvalg for Akerselva sykehjem og Sagenehjemmet

Endsjø, Thor Øistein

Medlem av Sagene eldreråd
Medlem av Tilsynsutvalg for Akerselva sykehjem og Sagenehjemmet

Telefon: 906 58 365

Født: 1936

Helleborg, Anette (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen
Varamedlem av Sagene bydelsutvalg
Medlem av Tilsynsutvalg for Akerselva sykehjem og Sagenehjemmet

Telefon: 905 90 594

Født: 1982

Østvold, Willy

Varamedlem av Helse- og mestringkomitéen
Medlem av Sagene eldreråd
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Akerselva sykehjem og Sagenehjemmet
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Kingosgate bo- og rehabiliteringssenter, Dagsenter for utviklingshemmede og Møllehjulet bo- og dagsenter

Telefon: 920 22 516

Født: 1943

Reiersgård, Ingeborg (Venstre)

Varamedlem av Tilsynsutvalg for Akerselva sykehjem og Sagenehjemmet