Tilsynsutvalg for Bjølsenhjemmet og Sagenehjemmet

Tilsynsutvalg for Bjølsenhjemmet og Sagenehjemmet

Tilsynsutvalgene for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter fører kontroll og tilsyn med hvordan disse tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Medlemmer

Heggen, Fred (Høyre)

Varamedlem av Helse- og mestringkomitéen
Leder av Tilsynsutvalg for Bjølsenhjemmet og Sagenehjemmet

Endsjø, Thor Øistein

Medlem av Sagene eldreråd
Medlem av Tilsynsutvalg for Bjølsenhjemmet og Sagenehjemmet

Telefon: 90 65 83 65

Født: 1936

Helleborg, Anette (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen
Varamedlem av Sagene bydelsutvalg
Medlem av Tilsynsutvalg for Bjølsenhjemmet og Sagenehjemmet

Telefon: 90 59 05 94

Født: 1982

Østvold, Willy

Varamedlem av Helse- og mestringkomitéen
Medlem av Sagene eldreråd
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Bjølsenhjemmet og Sagenehjemmet
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Ilahjemmet, Dagsenter for utviklingshemmede og Møllehjulet bo- og dagsenter

Telefon: 92 02 25 16

Født: 1943

Reiersgård, Ingeborg (Venstre)

Varamedlem av Tilsynsutvalg for Bjølsenhjemmet og Sagenehjemmet