Rapport fra anmeldt tilsyn ved Møllehjulet bosenter 08.10.15