Bydel Sagene

Høring av forslag om navnsetting av plass i Bydel Sagene - Lilleborg torg

Navneforslaget

Kartutsnitt over aktuelt område. Plassen som er foreslått navngitt er merket i rødt.
Figur 1. Kartutsnitt over aktuelt område. Plassen foreslått navngitt er merket i rødt.

Sameiet Lilleborg Det Lille Grønne har foreslått at en ikke navngitt plass i Ivan Bjørndals gate på Sagene blir gitt navnet Lilleborg torg (søknaden ligger vedlagt). Den aktuelle plassen ligger på eiendom med gårds- og bruksnummer 224/341. I henhold til § 8 i Lov om stadsnamn sendes navneforslaget ut på høring. Frist for å komme med høringsinnspill er 20.5.2020.

Begrunnelse for navneforslaget

Sameiet Lilleborg Det Lille Grønne har fremmet forslaget, og begrunner det kort oppsummert slik:

  • Sagene bydel generelt og området langs elva spesielt er tuftet på en rikholdig industrihistorie. Lilleborg er et naturlig og historisk berettiget navn på stedet, da det var her Lilleborg Fabriker lå fram til for ca. 20 år siden. Lilleborg ble etablert i 1833. I 1842 ble "sæbesyderiet" bygget, og ved århundreskiftet kunne Lilleborg tilby et bredt spekter av toalettsåpe i tillegg til grønnsåpe, husholdningssåpe og oljeprodukter. Lilleborg Fabriker hadde på denne tiden over 100 ansatte og var den største i sitt slag i landet. (Kilde: lilleborg.no).
  • De siste restene av virksomheten er de verneverdige, tidligere fabrikkbygningene som omslutter plassen, og er derfor egnet som et sted for en videreføring av Lilleborg-navnet.
  • I nærmiljøet kalles plassen Lilleborg Torg allerede. Dette framkommer blant annet ved Google søk, der plassen beskrives som Lilleborg torg av lokalt næringsliv, lokale medier og på Google maps.

Frist for innspill

Frist for innspill er satt til 20.5.2020. Innspill merket saksnummer 2008/1108 kan sendes til:

Videre behandling

Etter høringsperioden skal saken behandles politisk i Sagene bydelsutvalg. Det er bydelsutvalget som fatter endelig avgjørelse i navnesaker i den enkelte bydel, jf. Instruks for navnsetting av gater, veier, plasser m.v. i Oslo, vedtatt 30.8.2000.

Dokumenter

Vedlegg søknad Lilleborg torg (PDF, 0,1 MB)

Har du spørsmål?

Ta kontakt med bydelens saksbehandler Martin Svingen Refseth på tlf. 903 64 123 eller e-post: martin.refseth@bsa.oslo.kommune.no