Møte i Østensjø oppvekstkomite

Om møtet

Utdanningsetaten holder innlegg kl. 1730 om planene for skoleutbygging i bydelen.

Sakskart II OVK. For vedlegg se hver enkelt sak nedefor (PDF 150KB)

Protokoll

Protokoll OVK (PDF 303KB)

Saker til behandling

Sakskart OVK. For vedlegg, se hver enkelt sak nedenfor (PDF 319KB)

Sak 1/17 - Godkjenning av innkalling og sakskart

Sak 2/17 - Godkjenning av protokoll fra møte 08.12.2016

Sak 3/17 - Informasjon fra administrasjonen

Tid og sted

Dato

Mandag 6. februar 2017

Tid

klokken 18:30

Tilleggsinformasjon

Oppsal samfunnshus barnehage