Møte i Østensjø omsorgskomite

Sak 1/16 - Godkjenning av sakskart 1/2016

Sak 2/16 - Godkjenning av protokoll 7/2015

Sak 3/16 - Informasjon fra administrasjonen

Tid og sted

Dato

Mandag 1. februar 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Rustad treffsenter 60+ og Rustagløtt dagsenter Rustagrenda 1, 0693 Oslo