Møte i Østensjø bydelsutvalg - NB: Statens vegvesen kommer kl. 1730

Sak 210/16 - Godkjenning av innkalling og sakskart

Sak 211/16 - Godkjenning av protokoll fra møtet 07.11.2016

Sak 212/16 - Protokoller til orientering

Sak 213/16 - Informasjon fra administrasjonen

Tid og sted

Dato

Torsdag 15. desember 2016

Tid

klokken 18:30