Møte i Østensjø bydelsutvalg

Sak 1/17 - Godkjenning av innkalling og sakskart

Sak 2/17 - Godkjenning av protokoll fra møtet 15.12.2016

Sak 3/17 - Protokoller til orientering

Sak 4/17 - Informasjon fra administrasjonen

Tid og sted

Dato

Mandag 13. februar 2017

Tid

klokken 18:30