Møte i Østensjø bydelsutvalg

Sak 1/16 - Godkjenning av innkalling og sakskart

Sak 2/16 - Informasjon fra administrasjonen

Sak 3/16 - Godkjenning av protokoll fra møtet 14.12.2015

Sak 4/16 - Protokoller til orientering

Tid og sted

Dato

Mandag 8. februar 2016

Tid

klokken 18:30