Endringer i Høyres gruppe med innvirkning for bydelsutvalg