Møte i Østensjø arbeidsutvalg

Innkalling

Innkalling (ZIP 309KB)

Protokoll

AU-protokoll (PDF 183KB)

Saker til behandling

Sak 18/16 - Godkjenning av innkalling og sakskart

Sak 19/16 - Godkjenning av protokoll fra møtet 06.06.2016

Sak 20/16 - Informasjon fra administrasjonen

Tid og sted

Dato

Mandag 29. august 2016

Tid

klokken 18:30