Oversikt over saker til behandling i møterekke 5/16