Østensjø arbeidsutvalg

Arbeidsutvalget behandler saker av overordnet karakter og har et helhetsansvar innenfor budsjett og planlegging. Utvalget innstiller overfor bydelsutvalget i saker som ikke fremmes for bydelsutvalget gjennom komiteene.

Arbeidsutvalget delegeres myndighet til å fatte vedtak i hastesaker og i saker av mindre betydning eller hvor uttalelsen er i samsvar med bydelsutvalgets prinsipielle vurderinger i tidligere saker.

Saker og møter i arbeidsutvalget

Tidligere møter

Møter fra 2015-2018

Medlemmer

Arbeiderpariet (AP), Høyre (H), Fremskrittspartiet (FrP), Miljøpartiet de Grønne (MDG), Rødt (R), Sosialistisk Venstreparti (SV), Venstre (V).

Navn Parti Rolle E-post
Bjørn Strøm AP Leder bjorn.strom@tine.no
Benjamin Aargaard Bornø H Nestleder benjamin.borno@gmail.com
Britt Inglingstad V Medlem britt.inglingstad@venstre.no
Sella Aarrestad Provan MDG Medlem sellaprovan@gmail.com
Ivar Melby SV Medlem melby.ivar@gmail.com
Tore Wiik FrP 1. vara (V) torewiik@ymail.com
Oda Indgaard MDG 1. vara odaindgaard@gmail.com
Svanhild Benedicte Grimstad H 1. vara svanhild.b.grimstad@gmail.com
Rune Pram Østby H 2. vara rune.pram.ostby@gmail.com
Karoline Torkildsen H 3. vara karoline.torkildsen@gmail.com
Siri Tøvik AP 1. vara siritovik@outlook.com
Erling Turtum AP 2. vara erlingot@msn.com
Nina Hovda Johannesen AP 3. vara nina-hj@live.no

Oversikt over medlemmer og varamedlemmer 2019 - 2023

Medlemmer

Politisk koordinator
Karstein Alvestad Skogseth
Telefon
Politisk sekretariat