Politikk og politiske møter

Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester og for dagsentervirksomhet utenom institusjon

Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester og for dagsentervirksomhet utenom institusjon

Tilsynsutvalgene for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter fører kontroll og tilsyn med hvordan disse tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester og for dagsentervirksomhet utenom institusjon skal føre tilsyn med:

  • Hjemmebaserte tjenester
  • Rustadgløtt dagsenter

Medlemmer

Elgsaas, Knut (Arbeiderpartiet)

Leder av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester og for dagsentervirksomhet utenom institusjon
Medlem av Østensjø eldreråd

Telefon: 481 02 084

Ann Carnarius Elseth

Elseth, Ann Carnarius (Fremskrittspartiet)

Medlem av Politiske representanter i Skullerud skole sitt driftsstyre.
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester og for dagsentervirksomhet utenom institusjon
Medlem av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Nestleder av Østensjø omsorgskomite

Telefon: 915 90 940

Andersen, Kåre John (Arbeiderpartiet)

Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester og for dagsentervirksomhet utenom institusjon

Lundetræ, Borghild Rønning (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester og for dagsentervirksomhet utenom institusjon

Skaanes, Liv Tveit (Høyre)

Medlem av Politiske representanter i Høyenhall skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester og for dagsentervirksomhet utenom institusjon
Varamedlem av Østensjø oppvekstkomite

Telefon: 945 20 200

Liv Thorstensen

Thorstensen, Liv (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester og for dagsentervirksomhet utenom institusjon
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Telefon: 416 55 106

Kvikne, Jon

Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester og for dagsentervirksomhet utenom institusjon
Varamedlem av Tilsynsutvalg I for Abildsø og Langerud sykehjem og Kjernehuset dagsenter for utviklingshemmede